Nové softstartery iStart

Izraelská firma Solcon, jeden z předních výrobců výkonové elektroniky, především softstarterů, představil v loňském roce novou generaci nízkonapěťových softstarterů pod obchodním názvem i-Start.

Jednotky i-Start jsou dodávány pro provozní napětí 208 až 690V, rozsahu zatížitelnosti 17 až 1100A a s řízením ve dvou, nebo ve třech fázích.

Jako předchozí řady, mají jednotky i-Start zabudována překlenovací relé, takže kromě jištění a vstupního stykače není potřeba žádných dalších výkonových spínacích prvků. Jednotky i-Start lze využít v zapojení „on-line“ tedy vřazené mezi síťový přívod a motor, nebo i v zapojení „uvnitř D“(pouze jednotky 3f), kdy jsou jednotlivé větve starteru vřazeny ve vinutí motoru. Hlavní výhodou zapojení „uvnitř D“ je možnost dimenzování starteru na 2/3 proudu motoru a tím snížení finančních nákladů. Nevýhodou je omezení využití některých funkcí starteru a nutnost přivedení všech konců vinutí motoru až do rozvaděče se starterem.

istartNové sofstartéry iStart Solcon

I-Start je vybaven vnitřním zdrojem ovládacího napětí 24V. Jednotky i-Start umožňují jednoduché doplnění o volitelné příslušenství, především komunikační jednotky Modbus, Profibus, ProfiNet a Device Net a dále o jednotky termistorového vstupu a analogového výstupu.

Softwarové vybavení starteru je rozšířeno o „záznam událostí“ a s tím související reálný čas. Dále byl firmware rozšířen o možnost nastavení samostatných parametrických setů až pro 4 motory. Všechny funkce předcházející řady RVS-DX zůstaly zachovány.

Sofstartery řady i-Start jsou určeny pro rozběhy veškerých pohonů s asynchronními motory, po rozběhy čerpadel jsou vybaveny několika rozběhovými křivkami pro omezení přetlaku na rozběhu a několika doběhovými křivkami pro potlačení rázu zpětné klapky. Ve volitelném příslušenství starterů i-Start je i ventilační jednotka, jejíž použití zlepšuje chlazení výkonových prvků starteru a umožňuje zvýšit počet startů.

Podrobnější informace o těchto a dalších produktech firmy Solcon naleznete na stránkách společnosti AEF s.r.o. (www.aef-hitachi.cz), která je distributorem těchto výrobků po Českou a Slovenskou republiku, nebo přímo dotazem tamtéž.© 2013 AEF, s.r.o, všechna práva vyhrazena

SOVA NET