Společnost Solcon

Firma Solcon je společností s dlouholetou tradicí ve výrobě zařízení pro rozběhy asynchronních  a synchronních motorů, hlídání provozních stavů a ochran. Výrobky značky Solcon jsou symbolem vysoké užitné hodnoty a spolehlivosti.

 Soft Starters - Motor Protection - Power Controllers

 

Produkty firmy Solcon lze rozdělit do tří hlavních skupin

  • softstartéry VN
  • softstartéry NN
  • hlídání a ochrany motorů a ostatní odvozené produkty

V produkci softstartérů VN je Solcon jedním z nemnoha světových výrobců těchto zařízení a je unikátní rozsahem nabízených výkonů a napětí (až do 15kV a výkony do 48MW).

Softstartéry NN jsou standardním a léty prověřeným výrobkem firmy Solcon. Základní řada RVS-DN je navržena do velmi těžkých podmínek námořní dopravy a tomu odpovídá i robustnost provedení, spolehlivost a v neposlední řadě i veškeré potřebné certifikace.

Doplňkový sortiment - jedná se o monitorovací a ochranné přístroje pohonů, hlídače izolačních stavů, ale i rozběhové členy pro měkký rozběh transformátorů, řízení elektrického ohřevu a brzdění asynchronních motorů ss proudem.

Se všemi těmito výrobky máte možnost se blíže seznámit na dalších stránkách naší webové prezentace.

 soubor softů© 2013 AEF, s.r.o, všechna práva vyhrazena

SOVA NET