Reference

Energetika

Firma AEF, s.r.o. realizovala mnoho projektů a dodávek v oblasti regulace čerpadel, dopravníků, natáčedel turbosoustrojí apod.. Naše rozvaděče...

Zkušebny elektrických zařízení

Realizujeme technické řešení, projekty, dodávky, montáž a uvádění do provozu elektrické výzbroje zkušebních strojů, zdroje 60 Hz.  

Potravinářský průmysl

V oblasti potravinářství nabízíme řešení pro regulaci a ovládání pohonu čerpadel, dopravníků, plniček, zakladačů, výrobních linek a dalších...

Chemický průmysl

Spolupracujeme s firmami zabývajícími se dodávkami technologií pro chemický průmysl. Nabízíme dodávky a projekty automatizace , regulace pohonů,...

Papírenský a dřevozpracující průmysl

Pro firmy v oblasti papírenského průmyslu nabízíme projekty, dodávky a montáže v oblasti regulace , dopravníků, čerpadel apod. Pro...

© 2013 AEF, s.r.o, všechna práva vyhrazena

SOVA NET