Sigma Lutín

Zákazník provozoval zkušebnu čerpadel, kde měřil elektrické veličiny pomocí ručičkových přístrojů a naměřené hodnoty zapisoval do protokolu. Firma nás požádala o modernizaci zkušebny.

Ručičkové přístroje jsme nahradili moderním a přesným wattmetrem Yokogawa a ovládacím pultem s PC, ze kterého se přepínaly jednotlivé zkušební pracoviště různých výkonů. Počítač vytvořil zkušební protokol. Pro přepínání jednotlivých měřených pracovišť, ovládané z PC, jsme dodali rozvaděč s relátky a stykači pro navolení měřící cesty.

 

© 2013 AEF, s.r.o, všechna práva vyhrazena

SOVA NET