Ostatní

Tyristorové regulátory, ochranné relé, sledování provozu:

- HRVS-TX
- MV-TPS
- TPS
- MPS-3000
- MPS-6
- TPR-6
- MIP-6 

                                                            

Ostatní

HRVS-TX

zařízení pro omezení náběhových proudů VN transformátorů. Ve spojení s přístrojem TSR-6 naprosto eliminuje vysoké magnetizační proudy a dynamické namáhání vinutí transformátoru a elektrické sítě.

 

 • rozsah až do 30MVA při 15kV

 • řízení a nastavení pomocí ochranného relé TSR-6, jediný přístroj svého druhu

 • navrženo do těžkých podmínek, teplota okolí až do 50°C

 • možnost aplikace pro každý transformátor

 • komunikace Modbus

 • volitelná ochrana transformátoru proti přehřátí

 • jedinečná rozběhová charakteristika

 • rozsah frekvencí od 40 do 70Hz

 • navrženo s ohledem na : IEC 62271-200, IEC 60061-1, IEC 60694, IEC71-1, IEC 71-2, EN 50178:1998, IEC 664, IEC 60470, UL347, IEC 282-1, DIN 46234, DIN 0472+IEC 754, EN 61000-6-2/4, EEC/72/23

 

MV-TPS

jednotka tyristorového řízení ve třech fázích určená pro řízení a regulaci třífázových odporových zátěží ohřevů a topení. Pokročilé mikroprocesorové řízení umožňuje spínání při průchodu nulou, fázové řízení nebo fázové řízení výkonu. Jednotka je velmi robustní a je určena pro náročné aplikace.

 

 • rozsah 30-600A, 4160-6600V

 • řízení ve třech fázích, spínání v nule, fázové řízení                                                                         

 • pokročilý systém ochran

 • komunikace Modbus

 • trvalá zátěž

 • teplota okolí do 50°C

 • synchronizace více jednotek

 • operační panel s LCD s dvouřádkovým displejem a klávesami pro parametrizaci
 • tři měřící proudové transformátory

 

Aplikace:

ropa a plyn, procesní ohřev, plastikářství, zpracování skla, textilní průmysl, metalurgie, teplotní zušlechťování atd.

 

TPS

plně digitální tyristorový výkonový regulátor. TPS je vybaven jednou, dvou nebo třífázovou výkonovou tyristorovou jednotkou k řízení napětí na zátěži, jako např. topných těles. TPS umožňuje plynulou regulaci teploty bez použití stykačů a bez nebezpečí přehřátí nebo nedotopení. Standardní výbavou je řízené spínání v nule, fázové řízení, PID regulace. Volitelná je komunikace RS485-Modbus :

 

 • rozsah 75 - 1500A

 • napětí 230 - 1000V, 50/60Hz
 • teplota okolí do 50°C                                                          TPS

 • trvalé zatížení
 • jedno až třífázové řízení

 • tři proudové měřící transformátory

 • synchronizace více jednotek a sdílení zátěže

 • ochranné funkce: podpětí, přepětí, nízký/vysoký proud, nerovnoměrnost zátěže, nízká zátěž, ztráta fáze, zkrat tyristoru, chyba zapojení, přehřátí, vnitřní chyba

 • chyba komunikace

 

 Ochranné přístroje a relé:

MPS-3000MPS

MPS-3000-P je přístroj komplexní ochrany motoru. Přístroj monitoruje proudy motoru, zemní proudy, napětí a teplotu. MPS-3000-P disponuje 10 teplotními vstupy a mnoha programovatelnými ochrannými funkcemi. Přístroj je primárně určen pro ochranu motorů velkého výkonu a vysokého napětí a pro aplikace, kde je vyžadována plná ochrana a včasné varování před krizovými situacemi.

Ochranné funkce:

 • počet startů, doba rozběhu

 • nízký proud, nízké zatížení

 • zvýšený proud, nadproud

 • podpětí, přepětí, ztráta fáze, sled fází

 • zemní chyba při rozběhu, při chodu

 • vysoká teplota, 10 měřených bodů

 • nízký výkon, nízký účiník

 • chyba komunikace, interní chyba

 • hlídání stavu kontaktů stykače                 

 

Vstupy:

 • napájení 120 - 230VAC, 19 - 60VDC

 • měření napětí ve všech fázích do 690V přímo, nad 690V pomocí napěťových transformátorů

 • měření proudu ve všech fázích do 5A, výše pomocí proudových transformátorů

 • měření zemního proudu

 • 10 teplotních vstupů: 10xRDT-Pt100 nebo 6xRDT-Pt100 a termistory NTC nebo PTC

 • 4 programovatelné digitální vstupy

 • 4 programovatelné analogové vstupy

 

Výstupy:

 • 4 programovatelné reléové výstupy

 • 4 programovatelné analogové výstupy provozních veličin

 • programovatelný standardní analogový výstup (0-20mA / 4-20mA)

 

Měření (R.M.S.) :

 • fázová napětí ve všech fázích

 • sdružená napětí ve všech fázích

 • proudy ve všech fázích

 • zemní proud

 • teplota

 • výkon, jalový výkon, účiník

 • min. a max. hodnoty RMS, V, A, Hz

Variantní provední MPS-3000-C je určeno k řízení, vybavení stejné jako model MPS-300-P, rozšíření digitálních vstupů na 16, což umožňuje plnou kontrolu motoru (start, stop, změna směru, atp.)

 

MPS-6

přístroj k ochraně, řízení a monitorování samostatného motoru nebo motorů pracujících v pohonných centrech

Vlastnosti:

 • měření proudu ve všech fázích, napětí v jedné fázi, 3 teplotní vstupy
 • měření výkonu, reálný čas, statistická data (posledních 10 chyb)

 • různé křivky tepelné ochrany, nevyváženost proudu

 • software pro určení a simulaci chyb

 • komunikace Modbus

 

Ochranné funkce:

 • počet startů, doba rozběhu

 • nízký proud, nízké zatížení, nevyváženost proudu

 • zvýšení proudu, nadproud

 • podpětí, přepětí, ztráta fáze, sled fází

 • zemní chyba při rozběhu, při chodu

 • vysoká teplota, 10 měřených bodů

 • tepelná kapacita

 • nízký výkon, nízký účiník

 • chyba komunikace, interní chyba, externí chyba

 • hlídání stavu kontaktů stykače

 

Vstupy:

 • napájení 85-230V AC/DC

 • měření proudu ve všech fázích do 5A výše pomocí proudových transformátorů

 • měření napětí v jedné fázi

 • měření zemního proudu

 • 3 teplotní vstupy RDT-Pt100 nebo termistory

 • 6 programovatelných digitálních vstupů

 • 6 programovatelných výstupních relé

 • programovatelný analogový vstup (11 funkcí)

 • funkce rozběh v případě nebezpečí (bez ohledu na "příliš mnoho startů" a "teplotní kapacitu")

 • komunikace RS485, Modbus

 

Ovládání a nastavení:

 • LCD displej a klávesnice

 • uživatelsky přívětivý software

 • přesné digitální nastavení

 • snadné čtení parametrů

 • softwarový zámek

 

TPR-6

relé teplotní ochrany monitoruje až 14 kanálů teplotních snímačů (RTD nebo termistorů) a chrání motor nebo transformátor proti nebezpečí tepelného poškození nebo zničení. Ochrana proti přerušení vedení z teplotních čidel.

Vlastnosti:

 • mikroprocesorem řízený přístroj

 • zobrazení měřených hodnot

 • programovatelné vstupy a výstupy

 • komunikace RS485, protokol Modbus

 • dvě úrovně indikace

 • indikace přerušení vedení k čidlu

                                                                                                                     

 

Aplikace:

 • ochrana vinutí motoru NN a VN

 • ochrana motorů napájených z měničů kmitočtu

 • ochrana transformátorů

 • ochrana jakýchkoliv dalších přístrojů, kde je potřeba hlídat oteplení vinutí                                       

 

 

 

MIP-6

přístroj pro hlídání izolačního stavu NN a VN motorů. Je měřena velikost izolačního odporu

motoru proti zemi a indikována aktuální hodnota. Rozsah měření je od 0,1 do 20MΩ.

 MIPVlastnosti:                                                                                                           

 • monitorování izolačního stavu motoru

 • zobrazení požadovaného a skutečného stavu izolačního odporu

 • monitorování v beznapěťovém stavu motoru

 • programovatelné parametry

 • mikroprocesorové řízení

 • 4 programovatelná výstupní relé

 • volitelný analogový výstup

 • volitelná komunikace Modbus

 • dva typy jednotek, pro NN motory a pro VN motory

 

Katodová ochrana

Společnost Solcon nabízí digitálně řízený usměrňovač vnuceného proudu pro potřeby katodové ochrany. Přístroj SCP-C obsahuje mnoho ochranných a měřících funkcí, čímž představuje nejmodernější řešení poskytující možnost sledování provozu v kterémkoliv okamžiku. Přístroj SCP-C je navržen a vyroben v souladu s přísnými standardy jako NACE, CE a DNV.

 

Vlastnosti:

 • mikroprocesorové řízení

 • vnitřní přerušení

 • vstup pro vnější přerušení

 • ochrana vstupu a výstupu proti blesku

 • jednofázově napájené (8/25A) nebo třífázově napájené (50A) jednotky

 • jmenovité proudové rozsahy 8, 25 a 50A (při paralelním zapojení 3 jednotek až 150A) při 50VDC

 • režimy provozu: přednastavené konstantní napětí, konstantní proud, konstantní potenciál (mžikové vypínání)

 • komunikace - GSM, řízení, nastavení zpětná kontrola

 • satelitní komunikace

 • možnost řízení vodního kropení ( úprava zemního odporu)

 • GPS pro časovou synchronizaci

 • vysoká přesnost nastavení napětí a proudu

 • integrovaný LCD displej zobrazující měření napětí, proudu energie a potenciálu

 • účinnost systému: 85%

 • krytí IP00 až IP65

 

Aplikace:  

 • produktovody (voda, odpadní voda, plyn, ropa, paliva, atd.)

 • zásobní tanky a nádrže

 • vodovodní systémy

 • kovová skladovací sila

 • kovové konstrukce

 • plovoucí a podvodní struktury

 • trupy lodí

 • přístavní mola a konstrukce

 • námořní plošiny

 • nádrže lodí (produktové a zátěžové)

 

 

 

 

 

 

 

 

typ

nominální proud (A)

výkon topení (kW) při 400V

rozměry (mm)

šířka

výška

hloubka

TPS 8

8

5

172

275

192

TPS 17

17

11

172

275

192

TPS 31

31

20

172

275

192

TPS 44

44

29

172

275

192

TPS 58

58

38

172

275

192

TPS 72

72

47

172

275

192

TPS 85

85

56

172

380

192

TPS 105

105

70

172

380

192

TPS145

145

96

274

385

238

TPS 170

170

113

274

385

238

TPS 210

210

140

274

385

238

TPS 310

310

206

380

455

295

TPS 390

390

260

380

455

295

TPS 460

460

305

380

555

295

TPS 580

580

385

380

455

295

TPS 820

820

545

380

455

295

napájecí napětí třífázové

400: 230-400VAC, +10%, -15%

480: 480VAC, +10%, -15%

600: 600VAC, +10%, -15%

690: 690VAC, +10%, -15%

frekvence

50/60Hz

pomocné napájecí napětí jednofázové

115VAC, +10%, -15%, 50/60Hz
230VAC, +10%, -15%, 50/60Hz
110VDC, +10%, -15%

zatížení

trvalé

řízení

digitální, ve třech fázích, spínání při průchodu nulou, fázové řízení, fázové řízení výkonu

cyklus zap.-vyp.

1000- 10000ms nastavitelné

analog. vstup

0-10V / 4-20mA / 0-20mA / vstup pro potenciometr

řídící vstupy

chod/stop, pomocný vstup

výstupy

3 reléové přepínací kontakty, nastavitelný význam

krytí

IP20 do velikosti 58A, výše IP00

nastavení

brzdný proud: 0÷4x FLC (proud brzdy)
doba brzdění: 2÷10s(volitelně až 30s)

synchronizace

možnost řetězení až 9 jednotek

ovládání a signalizace

ovládací panel s LCD displejem, a 6x LED indikátor, 6 ovládacích tlačítek

krytí

IP00

chlazení

nucená ventilace

prostředí

teplota provozní / skladovací: -10 ÷ +50°C /-20 ÷ +70°C

vlhkost: do 93% bez kondenzace

umístění do 1000 m.n.m.

Your name *


© 2013 AEF, s.r.o, všechna práva vyhrazena

SOVA NET