VMX-PFE

Nastavení softstartéru VMX-PFE se provádí pomocí potenciometrů. Výkonový rozsah je od 2,2kW do 22kW při napájecím napětí 230V až 460V. Čas spuštění lze nastavit v rozmezí 1-30 sekund.

VMX-PFE

3S Technologie
Umožňuje pozvolný start až 30 sekund a pozvolné zastavení až 30 sekund.

Zabudovaný bypass
Snižuje náklady, protože softstartér po dokončení rozběhu překlene polovodičové prvky. Tím se snižuje velikost skříně a produkované teplo, což opět snižuje náklady.

Nadproudová ochrana
Chrání softstartér před použitím nad jeho jmenovitý proud.

Šířka 45mm (velikost 1)
Stejná šířka jako typické stávající ovládací zařízení pro snadné připojení a umožňuje použití kompaktnější skříně.

Montáž na lištu DIN
Pro snadnou instalaci - jednoduše se připevní.

Your name *


© 2013 AEF, s.r.o, všechna práva vyhrazena

SOVA NET